Personlige verktøy
Du er her: Forside Grupper Organisasjon

Organisasjon

Denne gruppen driver med alt som har med planlegging og organisering av en økolandsby

Link Omsorg for mennesket
 
Link Samarbeid
 
Link Fellesskap
 
Document Økolandsby
Struktur
Document Solheimar - Nordens eldste økolandsby
En solskinssøndag i Solheimar – Rapport fra et besøg i Nordens ældste økolandsby
Link Møtet: navet i organisasjonen
 
File Økolandsbyer, sosioøkologisk bærekraft
sammendrag av avhandling av Iris Kunze (2009) - på tysk tittel: Soziale Innovationen für eine zukunftsfähige Lebensweise
Link www.ekoby.org The planning process
 
Link Konsensus
Formell konsensus, Butler og Rohtstein Den opprinnelige norske teksten var her: home.c2i.net/ganysu/konsensus/Om_Konflikt_og_Konsensus.html
Link Konsensus, kortversjon
 
Document Myter om konsensus
 
Link Demokratiske dialoger
Metoder (Idebanken)
Link På vei mot fellesskapet
Permaculture Forum (US)
Image Landsby / samfunn
Folder Diverse
 
File Hurdal - NRK P2 7.3.10
"På livet laus søndag 7.3 kl 8:30 og laurdag 13.3 kl 17:03: skal til Økolandsbyen i Hurdal. Her går en drøm i oppfyllelse og det skaper stor fremtidstro. Men underveis går noen fra hverandre – og hvordan går det i dette tette felleskapet? Vibeke Røiri har møtt Simen Torp og Kristin Seim Buflod hjemme i landsbyen"
File Fellesskap og visjon
Resymé av boken av Elm mfl., 2003
Document Kompleksitet og kompliserthet
 
News Item Visjonen vår
 
File Vårjevndøgn
 
File Eieformer
Utdrag Pengevirke 2010-1
Link Medlemskriterier - eksempel
Sælegend i Åsane
Link Svake og sterke bånd
 
Link Styrken i de svake bånd
A. Greve i Magma
Link Sosial kapital
 
News Item Vi er blitt forsket på!
Masteroppgave i sosiologi ved UiO har studert norske økolandsbyprosjekt, deriblant BØL.
Event Økolandsby (Det grønne loftet, fra 14.04.2012 15:00 til 15.04.2012 14:00 )
 
Link Lagarbeid i lokalsamfunnet
 
Link Organisering på 'meso'-nivå
 
File Sjekklister
 
Link James Allen
Forfatter
Link Økolandsby som stedsutvikling
K. Bakke Kiøsterud, masteroppgave UiT
File Borettslag, mal
 
Document Urbanisering
by vs land-økologi
Folder Møter, dialog, kommunikasjon
 
File Kontaktskapende kommunikasjon-"huskelapper".
De fire skritten i IVK -Ikkevoldelig kommunikasjon.
Link Toporowska - Masteroppgave
Økolandsbybevegelsen er en bevegelse i vekst på verdensbasis. Foreløpig er det fire formelle økolandsbyer i Norge, hvorav tre av dem er i oppstartsfasen. Det er gjort lite tidligere forskning på dette feltet i Norge. Et av formålene med prosjektet er å gerere ny kunnskap om dette fenomenet i en norsk sammenheng. Avhandlingen tar utgangspunkt i to av landsbyer.Bergen økolandsby, BØL, er enda ikke en realitet. Det haromkring hundre medlemmer, men kun litenkjerne somjobber aktivt.
Link mis-ledelse
Aftenposten
File Visjon: behov og visjonsdokumenter
Kap. 4&5 i Diane L Christian. Veldig lesverdig!
File Endret livsstil 1
 
File Endret livsstil 2
 
Side-alternativer